Списание „Алманах на българската мода“ 2008 г. стр. 154-155