Вестник „Струма“ година XXII, бр. 116 (6398) 20.05.2013 г., стр. 13