Вестник „Монитор“ година IX, бр. 2913, 12.05.2007 г. стр. 29